Produksjonsprosess

Produksjonsprosess

Hvert år produserer Carolus Trees over 2 000 000 eple-og pæretrær for profesjonelle fruktdyrkere hjemme og i utlandet. Ved å gjøre dette går vi gjennom en satt produksjonsprosess, som har blitt slipt og raffinert gjennom årene basert på vår mangeårige erfaring. De ulike produksjonsfasene er beskrevet nedenfor.

Planting

Plantefeltet blir klargjort for å oppnå en optimal jordstruktur for de unge plantene. Når jord temperaturen er tilstrekkelig høy, begynner plantingen og plantemaskinene overtar.

Les mer
X
X

Poding

Vinteren er podetid. Vanligvis går vi for copulation, også kjent som «engelsk poding» som vår formeringsmåte. Denne tilnærmingen er spesielt tilrådelig når grunnstammen og podekvist har mer eller mindre samme tykkelse.

Les mer

Okulering

Okulering blir gjort fra midten av juli til midten av september og bare under tørre værforhold. I denne spesifikke perioden har cambium aktiviteten i treet – som er nødvendig for en god sammengroing – nådd sitt høyeste nivå.

Les mer

Stålstenger

Vi bruker ikke lenger gammeldagse bambus pinner, men stålstenger for å støtte frukttrærne. Et transportbånd som dekker 16 rader samtidig, ble utviklet for både å sette stengene ned i jorda og fjerne dem. Videre er hver stang orientert mot sørvest for å begrense sår og skader.

Les mer

Portal sprøyting

I planteskolen vår bruker vi 3 portal sprøyter. Disse sprøytene er i hovedsak brukt til ugressbekjempelse, sideveis behandlinger mot insekt og sykdommer, samt for å dekke opp sår mot sopp.

Les mer

Topping

Dominans av apex (veksepunkt) betyr at toppen vokser sterkere enn sidebrytingene (greinene). Det er to forskjellige måter å bryte den apicale dominans på, for å få et godt greinet tre.

Les mer

Tre opptak

Så snart trærne har mistet alle blader, blir de tatt opp. Dette er mulig fra november (til februar senest). Disse trærne blir så oppbevart i vår moderne kjøle-anlegg på 45.000 m³ (overflate på 6,000 m²).

Les mer
X

Levering

Etter en vekst prosess på 2 til 3 år, er trærene klare til å bli levert. Leveringstidspunkt alltid i samråd med kunde, for å garantere kvaliteten i dette stadiet også.

Les mer