Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden eies av Carolus C. BVBA, Heuvelstraat 50, B-3850 Nieuwerkerken, momsnummer BE.445.425.582, Registeret over juridiske personer for Hasselt.

Ved å åpne og bruke denne nettsiden, samtykker du uttrykkelig med disse generelle vilkårene:

Åndsverksrettigheter
Innholdet på denne nettsiden, inkludert varemerker, logoer, tegninger, data, produkt- eller firmanavn, tekst, bilder, osv. er beskyttet av åndsrettsloven og tilhører Carolus C. BVBA eller tredjeparts rettighetshavere.

Ansvarsbegrensning
Informasjonen på denne nettsiden er av generell natur, har ikke blitt tilpasset personlige eller spesielle forhold, og kan derfor ikke anses som personlig, faglig eller juridisk rådgivning til brukeren.

Selv om Carolus C. BVBA gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen som er oppgitt er fullstendig, korrekt, nøyaktig og oppdatert, kan unøyaktigheter oppstå i denne informasjonen. Hvis informasjonen som er oppgitt inneholder unøyaktigheter eller om noe informasjon på eller via nettsiden er utilgjengelig, vil Carolus C. BVBA gjøre sitt beste for å rette opp i dette så snart som mulig.

Carolus C. BVBA kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av bruk av informasjonen på denne nettsiden. Hvis du oppdager unøyaktigheter i informasjonen som er oppgitt via nettsiden, kan du kontakte nettsidens administrator.

Innholdet på nettsiden (inkludert koblinger) kan tilpasses, endres eller suppleres når som helst, uten forutgående kunngjøring eller varsel.  Carolus C. BVBA garanterer ikke at nettstedet fungerer, og kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for funksjonsfeil eller midlertidig utilgjengelighet av nettstedet eller noen form for skade, direkte eller indirekte, som følge av tilgang til eller bruk av nettstedet.

Carolus C. BVBA kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig overfor noen, direkte eller indirekte, spesielt eller på annen måte, for skade på grunn av bruk av denne eller andre nettsteder, spesielt på grunn av koblinger eller hyperkoblinger, inkludert, men ikke begrenset til alle tap, arbeidsavbrudd, skade på programmer eller andre data på datasystemet, maskinvaren, programvaren eller andre egenskaper hos brukeren.

Dette nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til tredjeparts nettsteder eller sider, eller henvise til dem indirekte. Inkludert koblinger til disse nettstedene eller sidene innebærer ingen implisitt godkjennelse av innholdet på noen måte.

Carolus C. BVBA erklærer uttrykkelig at det ikke har noen kontroll over innholdet eller andre karakteristikker av disse nettstedene, og kan aldri holdes ansvarlig for innholdet eller karakteristikkene eller for noen annen form av skade som følge av bruken av disse.

Gjeldende lov og kompetente domstoler
Belgisk lov gjelder for dette nettstedet. Rettsvesenet i Hasselt har alene jurisdiksjon dersom en tvist oppstår.

Personvernerklæring
Carolus C. BVBA legger vekt på ditt personvern. Selv om det meste av informasjonen på dette nettstedet er tilgjengelig uten å måtte oppgi personopplysninger, kan brukeren bli spurt om personlig informasjon. Denne informasjonen vil deretter kun bli brukt til registrering, nyhetsbrev og forhåndsbestilling. Brukeren kan alltid motsette seg bruk av deres opplysninger for direkte markedsføring, gratis på forespørsel.  Carolus C. BVBA må kontaktes for dette formålet. Dine personopplysninger vil aldri bli overført til tredjeparter.

I henhold til loven av 8. desember 1992 om behandling av personopplysninger, har brukeren lovlig rett til å ha tilgang til og, om nødvendig, å endre sine personopplysninger. Forutsatt at du gir bevis på din identitet (en kopi av ditt ID-kort), kan du få skriftlig bekreftelse av dine personopplysninger ved å sende en skriftlig, datert og signert forespørsel til Carolus C. BVBA, Heuvelstraat 50, B – 3850 Nieuwerkerken, info@carolustrees.com. Om nødvendig kan du også be om å rette opp data som er feil, ufullstendige eller irrelevante.

Carolus C. BVBA kan samle anonyme eller aggregerte upersonlige data, som din nettlesertype eller IP-adresse, operativsystemet du bruker, eller domenenavnet på nettstedet som du kom til eller forlot. Dette gjør det mulig for oss å optimalisere Carolus-nettstedet for brukere permanent.

Bruk av informasjonskapsler
Under et besøk på nettstedet kan informasjonskapsler plasseres på harddisken til datamaskinen din, kun for å bedre tilpasse nettstedet etter behovene til den besøkende.  Disse små filene eller informasjonskapslene brukes ikke til å spore nettleseradferden til den besøkende på nettstedet. Nettleseren din lar deg hindre bruk av informasjonskapsler, motta et varsel når en informasjonskapsler er installert eller senere fjerne informasjonskapsler fra harddisken din.  Ta kontakt med hjelpefunksjonen til nettleseren din for dette formålet. Disse informasjonskapslene brukes blant annet til Google Analytics og videresalg.