ABCz

ABCz-gruppen

ABCz Group ble opprettet av partnere med en dyp kunnskap om fruktindustrien og en felles dedikasjon til innovasjon.
Partnerene i Abcz er:
Carolus Trees
Pépinières Grard og Fresh Service Europe.

Partner-planteskolene er innovasjons drevet og produserer trær av høyeste kvalitet, som selges over hele Europa. Med Carolus i nord-, vest-og øst-Europa og Pépinières Grard i sør-Europa og nord-Afrika, forblir alle marked forsynte.

I tillegg til planteskoledrift, er partnerne også frukt produsenter og markedsførere, og slik kjenner de alle sider av fruktnæringen.

ABCz-partnerne er aktivt involvert i en rekke seleksjons programmer. Eksempler er ‘Züchtungsinitiative Niederelbe (ZIN)’, ‘Novadi‘, og ‘Pépinières Grard‘ eget seleksionsprogram. I tillegg har ABCz sterke forbindelser til mange andre programmer over hele verden.

ABCz sitt verdi arbeid mot fruktdyrkere, markedsførere og planteskoler er følgende:

 • Identifisering av lokale partnere for utvikling av en lovende sort
 • Produksjon og markedsføring konseptet skal avgjøres sammen med de lokale partnerne, ta hensyn til ulike detaljer og lokale behov/preferanser
 • Støtte til konseptet-partnere, teknisk så vel som i form av intellektuell eiendomsforvaltning og lisensiering i kontrakter
 • Beskyttelse av merkevarer for markedsføring (fritt tilgjengelig for konsept-partnere)

For Sortsforedlerer, tilbyr ABCz:

 • Sterkt engasjement for at din sort skal lykkes i markedet
 • Riktig posisjonering av sorten gjennom en dyp kjennskap til den globale fruktindustrien
 • Utvidet nettverk av profesjonelle kontakter
 • Lytte etter behovene til fruktindustrien, spesielt i form av nye sorter
 • Profesjonell troverdighet
 • Et sterkt planteskole nettverk
 • Transparente avtaler, retferdig deling av avkastning.