Okulering

carolus_productie_chippen

Produksjonsprosess

Okulering
  1. En 3 til 4 cm lomme er kuttet inn under barken
  2. Et øye (en bladknopp) er skåret ut som en flis og som passer perfekt inn i såret
  3. Øyet er plassert i lommen. Målet er at cambiumlaget (voksterlag mellom barken og veden) fra grunnstamme og okulasjonskvist får mest mulig kontakt med sine overflater, noe som vil lette sammengroingen.
  4. Øyet og såret blir deretter bundet sammen ved hjelp av et plastbånd
  5. Etter sammengroing, bli plastbåndet løsnet og fjernet